Hjelp med å konfigurere WiFi

Rikke

nykommer
Jeg kan ikke få ln25 koblet til et Wi-Fi-nettverk .... som instruert prøvet, men fikk feil.

Rauska

Vedlikehold av kjøle- og kjøleteknologi er av interesse.
Ett forslag til gjennomgang. Finn ut om nettverket ditt kan fungere som en bro (tar IP-adresser direkte fra operatørens nettverk, mange maks 5 adresser er tilgjengelige) eller som en ruter, som utfører en adressekonvertering for hver innkommende og utgående pakke (IP-adresser begynner ofte med 192.168.xxx.xx). Hvis du har flere enheter på nettverket ditt, og hvis den kan fungere som en bro, så bør den gruven bli konfigurert som en ruter.
opp Bunn