Hjelp med å sette opp WiFi

Rikke

nykommer
Jeg kan ikke få ln25 koblet til et wi-fi-nettverk .... som instruert prøvd, men fikk feil.

Rauska

Vedlikehold av kjøle- og kjøleteknologi er av interesse.
Ett forslag til gjennomgang. Finn ut om nettet ditt kan fungere som en bro (tar IP-adresser direkte fra en operatørs nettverk, mange maks. 5 adresser er tilgjengelige) eller som en ruter, som utfører en adressekonvertering for hver innkommende og utgående pakke (IP-adresser begynner ofte med 192.168.xxx.xx). Hvis du har flere enheter i nettverket ditt, og hvis den beholderen fungerer som en bro, bør den beholderen konfigureres som en ruter.
opp Bunn