janti FD35VABH loggauksia 2019

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Utetemperaturen økte -17 C => -1 C. Fuktighet økt 82% => 99%

Fang 22-23, dag III / II og natt AUTO / II, se på, nederste motstand av

Utgangseffekt 2318 kW
Ottoteho 927 W
=> koti-KOP 2,5

Avrimningsintervaller 2 timer - 1 time.

vedlegg

Sist endret:

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Her er Hemmo testlogoer -18C og -24C

Siste dags gjennomsnittlig kraft. Selv denne gangen lyktes ILP alene. :kul:
Utgangseffekt 2728 kW
Ottoteho 1512 W
=> koti-kop 1,8

Avrimningsintervaller 1 t 20 min - 1 t 40 min.

vedlegg

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Utetemperatur +1 C til -6 C

Catch 23, Blast II, i-se OFF

Utgangseffekt 2138 kW
Ottoteho 697 W
=> koti-kop 3,1

Avrimningsintervaller 1 t 20 min - 1 t 55 min.

Oppvarmingsperiodene økte noe ettersom luftens relative fuktighet falt til under 80%. Enhetsens oppførsel er roligere fordi jeg - se testen AV.

vedlegg

Sist endret:

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Her er et par påfølgende tinninger i dag. Utetemperatur ca. + 1C og fuktighet 99%.

Etter opptining i ca 4 minutter og neste i ca 5 min 30 sek. Den første er foran en oppvarmingstid på 1 time og 15 minutter og neste 1 time 50 min.

To flere tiner etter at sensoren har blitt flyttet til "fabrikkstedet" (6:59 pm og 7:19 pm), opptining i ca. 6 minutter.

vedlegg

Sist endret:

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Utetemperatur +1,5 - + 2,5C, fuktighet 97-98%

Celle blokkert av kraftig regn og ca 3 timer etter oppvarming.
=> Avrimningstid 10 min.

Neste oppvarmingstid ca 5 timer.
=> avrimningstid ca 11 min

vedlegg

Sist endret:

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Utetemperatur +0,5 C - -4 C

Catch 22-23, Blowing II, i-se OFF

Utgangseffekt 1899 kW
Ottoteho 593 W
=> koti-KOP 3,2

Avrimningstid 40 min - 1 t 45 min. Da utetemperaturen fryset, var opptøringsperiodene i utgangspunktet svært korte. Det ble lengre om dagen. Ferdig avrimning i 4 min.

vedlegg

Sist endret:

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Utetemperatur +1,5 C - + 7,5C

Fang 22-23, blås II-AUTO, i-se OFF

Utgangseffekt 1817 kW
Ottoteho 393 W
=> koti-kop 4,6

Den første oppvarmingssyklusen var 16h 30mins og dette var den siste av samme lengde før brannslukkeren gikk av når enheten gikk av.

vedlegg

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Tining av tørrcelle -0,5C, opptiningstid ca 2 min.
Enheten begynte å blåse varm i ca 4 min 30 s fra begynnelsen av tining.

Pre-thaw oppvarming perioden hadde vart hele natten. Blåsing var på AUTO-hastighet (1,5) hele natten. Om morgenen klokka 8 am økte jeg blåserhastigheten II. Som et resultat ble mer varme tatt ut av den innendørs enhetens celle, hvorved utendørsenhetens celletemperatur droppet under -1C => avrimning.

vedlegg

Sist endret:

Jnti

moderator
Vedlikeholdsdeltakeren
Tilbakemelding Score
81
Utetemperatur -0.5C til +3C

Fang 22-23, blås AUTO-II, jeg ser AV

Utgangseffekt 1652 kW
Ottoteho 389 W
=> koti-kop 4,2

Oppvarming perioder 2 timer 47 min - 12 timer

2:30 pm 10 minutter avriming

vedlegg

opp Bunn