Mitsubishi GA35 øker ikke trykket

Nikkari81

nykommer
Så var garasjen oppvarmet med den enheten, og jeg brukte innendørsenheten over og erstattet lagrene før utendørsenheten ble nede. Enheten ble testet i en varm stall og trykket ble ikke hevet ved oppvarming til omtrent 25 bar, jeg trodde du savnet buljong. Vel, jeg byttet ut disse lagrene samtidig som jeg en gang demonterte hele forsamlingen. Nå setter jeg enheten ned og legger den inn, men den blir ikke varm, stallet starter for en stund, øker trykket til bare 10 bar og går ut, noen ganger prøver å rotere utendørsenhetens vifte, men det beveger seg ikke, utetemperatur -1,5 Hva mirakel er kommet?

slpoy

standard Naama
Vs: Mitsubishi GA35 øker ikke trykket

Nikkari81 sa:
Så var garasjen oppvarmet med den enheten, og jeg brukte innendørsenheten over og erstattet lagrene før utendørsenheten ble nede. Enheten ble testet i en varm stall og trykket ble ikke hevet ved oppvarming til omtrent 25 bar, jeg trodde du savnet buljong. Vel, jeg byttet ut disse lagrene samtidig som jeg en gang demonterte hele forsamlingen. Nå setter jeg enheten ned og legger den inn, men den blir ikke varm, stallet starter for en stund, øker trykket til bare 10 bar og går ut, noen ganger prøver å rotere utendørsenhetens vifte, men det beveger seg ikke, utetemperatur -1,5 Hva mirakel er kommet?
La det på en stund for å legge inn koden, du kan prøve å starte 5-6 ganger før alarmen går av

Nikkari81

nykommer
Vs: Mitsubishi GA35 øker ikke trykket

Kom ikke koden uansett hvordan jeg ventet, prøv, men skru alltid av den. Det lurer på hvorfor denne utendørsenhetens vifte bare prøver å spinne, men ikke spinne, nå bare litt?

slpoy

standard Naama
Vs: Mitsubishi GA35 øker ikke trykket

når innendørsenheten slår av, dvs. dørene er stengt, begynner det grønne lyset å blinke og du vet om problemet hvordan det blinker

Nikkari81

nykommer
Vs: Mitsubishi GA35 øker ikke trykket

Innenheten vil ikke stenge, stallen vil slå av og prøve igjen etter en stund. Ved avkjøling går stallet lengre, men slår seg til slutt, og det gjør utendørsviften, noen ganger som varmesiden forsøker å snurre. Innendørsenhetens lys blinker ikke på noen måte.

slpoy

standard Naama
Vs: Mitsubishi GA35 øker ikke trykket

Nikkari81 sa:
Innenheten vil ikke stenge, stallen vil slå av og prøve igjen etter en stund. Ved avkjøling går stallet lengre, men slår seg til slutt, og det gjør utendørsviften, noen ganger som varmesiden forsøker å snurre. Innendørsenhetens lys blinker ikke på noen måte.
hvis 2 timer på og gjør det sikkert vil begynne å varsle eller huske lignende sak mot dårlig kontakt strømledning med nøyaktig sikring fra utendørs enhet og sikkerhetsbryter ledningsnett

Nikkari81

nykommer
Vs: Mitsubishi GA35 øker ikke trykket

Vel, til slutt ble det funnet en feil; Vifteenheten til utendørsenheten da jeg endret det, begynte å fungere
opp Bunn