MT-hylseinstallasjon?

lmfmis

standard Naama
I vanntett km / t kommer varmtvannsrørene fra gulvet. Her må du helle den 10 cm høye kaken som vanntettingen rulles i.

I tillegg må hylsen 15/28 til beskyttelsesrøret MT brukes. Hva er det endelige formålet med dette? Å bli satt til syne?
den pluggen vil beskytte røret og det faktiske rørgapet ... som ikke vil gå inn i noen feil ... eller burde ... også blokkere luftstrømmen mellom de forskjellige mellomrommene ...
Jeg ville ikke satt rollebesetningen.
opp Bunn